Annual General Meeting of Shareholders 2019

Information regarding the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of ASML Holding N.V. to be held at the Auditorium, ASML Building 7, De Run 6665, Veldhoven, the Netherlands, on Wednesday, April 24, 2019 beginning at 2.00 pm CET.


Pursuant to applicable law, those persons who are registered as shareholder in one of the registers designated by the Board of Management for this purpose on Wednesday, March 27, 2019 after processing of all settlements per that date (the "Registration Date"), may attend the Meeting, subject to the further requirements as stated under ‘Registration, attendance and voting procedures’.


Changes in shareholdings after the Registration Date have no further relevance as far as entitlement to vote is concerned: only shares owned and settled on the Registration Date are entitled to be voted on at the Meeting. Pursuant to the provisions of Dutch law, all ASML shares are also freely tradable after the Registration Date, and there is no share blocking associated with the Meeting.


The aggregate number of issued shares at the Registration Date amounted to 425,659,415 shares. Considering the number of treasury shares, 4,713,638, the aggregate number of outstanding shares with voting rights attached amounted to 420,945,777, giving entitlement to 3,788,511,993 votes.


Shareholders who have any questions may submit these questions by email to [email protected].

Nederlands

Informatie betreffende de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van ASML Holding N.V. te houden op woensdag 24 april 2019 om 14.00 uur Nederlandse tijd in het Auditorium, ASML Gebouw 7, De Run 6665 te Veldhoven.


Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden, zij die op woensdag 27 maart 2019 (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven in één van de daartoe door de Directie aangewezen deelregisters - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de wijze als beschreven onder ‘Registratie-, deelname- en stemprocedures’.


Wijzigingen in aandelenbezit na de Registratiedatum zijn niet van invloed op de stemgerechtigdheid: alleen voor aandelen gehouden en gesetteld per de Registratiedatum mag op de Vergadering gestemd worden. Alle ASML aandelen zijn ook na de Registratiedatum vrij verhandelbaar en er wordt, overeenkomstig het in de wet bepaalde, geen blokkering van aandelen toegepast in het kader van de Vergadering.


Het totaal aantal geplaatste aandelen per de Registratiedatum bedroeg 425.659.415 aandelen. Gezien het aantal treasury aandelen, 4.713.638 aandelen, bedroeg het totaal aantal uitstaande aandelen waaraan stemrecht verbonden was 420.945.777, rechtgevende op 3.788.511.993 stemmen.


Aandeelhouders die vragen hebben, kunnen deze vragen per email indienen via [email protected].